หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วันที่ 15 ก.พ. 2562 เวลา 20:05 น.

Views

ตลอดทั้งวันนี้ ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีคณะบุคคลจากภาครัฐ เอกชน องค์กร อาทิ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน พร้อมผู้บริหารและพนักงาน, ชมรมแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน, สำนักวิจัย และสำนักวิชาการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน, สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, นายจักร จามิกรณ์ กงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐนิการากัว, กรมโยธาธิการและผังเมือง, ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และพนักงาน, หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี, และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ นำแจกันดอกไม้สดไปถวายที่หน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รวมทั้งร่วมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ถวายพระพร ลงนามถวายพระพร โรงพยาบาลรามาธิบดี