หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชน ไปลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

วันที่ 15 ก.พ. 2562 เวลา 20:06 น.

Views

ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจน ประชาชน ไปลงนามถวายพระพร พร้อมนำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ อาทิ บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน, สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, สมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย, หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์, นางชาร์ชติ เริดสมูเอน (Mrs. Kjersti Rodsmoen) เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย, ชมรมแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน, สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย, และธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ถวายพระพร ลงนามถวายพระพร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์