พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เช้านี้

วันที่ 16 ก.พ. 2562 เวลา 04:41 น.

Views

อัปเดตสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ล่าสุด 11.00 น. ริมถนนกาญจนาภิเษก บางขุนเทียน เป็นระดับเขียว 37 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 33 เป็นสีเขียว ริมถนนดินแดง เขตดินแดง 31 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แขวงดินแดง เขตดินแดง 27 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 27 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นสีเขียว คุณภาพอากาศ

ส่วนต่างจังหวัด ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 74 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เริ่มเป็นผลต่อสุขภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 73 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เริ่มเป็นผลต่อสุขภาพ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 73 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เริ่มเป็นผลต่อสุขภาพ ตำบลแม่เมาะ อำเภอเมาะ จังหวัดลำปาง 69 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เริ่มเป็นผลต่อสุขภาพ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 64 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เริ่มเป็นผลต่อสุขภาพ

Tag : สนามข่าว 7 สี