พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

แบบนี้รู้เรื่อง : วัยรุ่นมีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก

วันที่ 16 ก.พ. 2562 เวลา 04:41 น.

Views

กลุ่มวัยรุ่นที่ได้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรก ในวันที่ 24 มีนาคมนี้ ตื่นตัวจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันมาก

Tag : แบบนี้รู้เรื่อง สนามข่าว 7 สี เลือกตั้ง 2562