วอยซ์ ทีวี จอไม่ดำ ศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งของ กสทช

วันที่ 16 ก.พ. 2562 เวลา 09:27 น.

Views

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 20.30 น. ศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งของ กสทช. ที่พักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ ช่องรายการวอยซ์ ทีวี ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารข่าวศาลปกครองที่แนบมาพร้อมนี้

ศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งของ กสทช. ที่พักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ ช่องรายการวอยซ์ทีวี

คำสั่งศาลปกครอง

Tag : วอยซ์ ทีวี เกาะติดเลือกตั้ง 2562 จอดำ ศาลปกครอง