จับประเด็นเป็นข่าว : แนวคิดนโยบายรัฐสวัสดิการ / ประชานิยม

วันที่ 16 ก.พ. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

ในช่วงนี้หลายพรรคการเมือง ชูนโยบายรัฐสวัสดิการ และประชานิยมในการหาเสียงเลือกตั้ง แนวคิดเรื่องนี้เป็นอย่างไร ไปติดตามในจับประเด็นเป็นข่าว กับ คุณศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ

การเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคมนี้ เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พรรคการเมืองทั้งเก่าและใหม่ จะเข้าชิงชัยในสนามเลือกตั้ง โดยต่างชูนโยบายเพื่อให้ได้เข้ามาเป็นรัฐบาล ซึ่งนโยบายรัฐสวัสดิการ และประชานิยม ถูกยกขึ้นมาเป็นนโยบายของพรรคการเมืองมากที่สุด มีทั้งที่ต่อยอดนโยบายรัฐที่มีอยู่เดิม และนำเสนอนโยบายใหม่ เพื่อดึงดูดใจประชาชน

แนวคิดรัฐสวัสดิการ คือการที่รัฐบาลจัดสวัสดิการสังคม ให้ประชาชนได้รับบริการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยอาจเป็นสวัสดิการที่ให้เปล่า หรือคิดค่าบริการในราคาถูก

อังกฤษเป็นประเทศแรกที่นำแนวคิดรัฐสวัสดิการ มาใช้แก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต และความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ และอีกหลายประเทศนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้ โดยรัฐเข้ามาประกันรายได้ขั้นต่ำ, สร้างความมั่นคงในชีวิต และจัดบริการสังคม ซึ่งฝรั่งเศสถูกจัดเป็นประเทศรัฐสวัสดิการที่ดีที่สุด ขณะที่ประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวียติด 10 อันดับแรก ส่วนประเทศในเอเชีย ญี่ปุ่น อยู่อันดับที่ 14 และเกาหลีใต้อยู่อันดับที่ 34

สำหรับนโยบายประชานิยม ประเทศแถบละตินอเมริกา มีการใช้เพื่อหาเสียงเลือกตั้งมากกว่าที่จะมุ่งเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยไม่อธิบายถึงแหล่งที่มาของเงินที่ใช้จัดสวัสดิการ ยังมีนโยบายประชานิยมด้านเศรษฐกิจ ที่เน้นการกระจายรายได้, การจ้างงาน และการกระตุ้นเศรษฐกิจ และนโยบายเพิ่มการขยายตัวของชนชั้นกลางด้วย

ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เคยระบุว่านโยบายประชานิยม ทำให้ประชาชนอ่อนแอ สร้างปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจ ทำให้เกิดภาระทางการคลัง และอัตราเงินเฟ้อสูง

การให้สวัสดิการโดยภาครัฐที่ถูกต้องตามหลักเศรษฐศาสตร์ มีต้นทุนสูง ถ้าเป็นการค้าก็ถือว่าล้มเหลวทางการตลาด แต่ไม่ว่าจะเป็นนโยบายสร้างรัฐสวัสดิการ หรือเป็นแค่นโยบายแจกเงิน เงินที่นำมาใช้คือเงินภาษีจากประชาชน ในต่างประเทศที่รัฐให้สวัสดิการครอบคลุมชีวิตประชาชนเกือบทุกด้าน มักเก็บภาษีจากผู้มีรายได้และธุรกิจในอัตราสูงกว่า 50%

ส่วนกลุ่มสแกนดิเนเวีย ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตัวอย่างรัฐสวัสดิการที่ประสบความสำเร็จ และพรรคการเมืองมักนำมาเป็นต้นแบบ มีหลักการบริหารรัฐสวัสดิการ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ, กระจายรายได้, และดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน โดยภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมกันสร้างรัฐสวัสดิการที่ยั่งยืน

สำหรับประเทศไทย การใช้นโยบายรัฐสวัสดิการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ภาครัฐต้องระวังการสร้างภาระหนี้ อาจกระจายสวัสดิการผ่านภาคเอกชนที่ทำอยู่แล้ว โดยทำให้เกิดการแข่งขัน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี

อย่าลืมว่าการใช้นโยบายรัฐสวัสดิการ และประชานิยม ล้วนต้องใช้เงิน พรรคการเมืองควรบอกประชาชนให้ชัดเจนว่าจะใช้แหล่งเงินจากไหน อย่างไร เพื่อให้เห็นถึงความเป็นไปได้ และความยั่งยืนของนโยบายใช้เงินของพรรคการเมือง ไม่ใช่เพียงนโยบายประชานิยมแบบเพ้อฝัน เพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่ถูกต้อง

Tag : จับประเด็นเป็นข่าว แนวคิดนโยบายรัฐสวัสดิการ ประชานิยม แนวคิดนโยบายรัฐสวัสดิการ