หนุน 13 เม.ย. งดขายเหล้า หวังลดอุบัติเหตุในเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 16 ก.พ. 2562 เวลา 20:07 น.

Views

เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ สนับสนุนการประกาศห้ามขายเหล้าในวันที่ 13 เมษายน นำร่องทดลองใช้ เพื่อลดอุบัติเหตุในเทศกาลสงกรานต์

นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ แสดงความเห็นด้วยกับการที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะเสนอให้ออกประกาศห้ามขายเหล้าในวันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายนนี้ เพื่อจะได้ทดลองใช้ว่าจะสามารถลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียในเทศกาลสงกรานต์ได้มากน้อย เพียงใด เพราะการห้ามขายจะทำให้หาซื้อได้ยากขึ้น และที่ผ่านมาวันที่ 31 ธันวาคม และวันที่ 13 เมษายนของทุกปี วันขึ้นปีใหม่ และปีใหม่ไทย ก็จะมีสถิติอุบัติเหตุมากที่สุดด้วย

มูลนิธิเมาไม่ขับ ยังเสนอให้ออกมาตรการลงโทษที่หนักพอกับร้านค้าที่ฝ่าฝืนด้วย เพื่อให้ได้ผล ลดคนเมาไม่ขับ รวมถึงมาตรการสกัดกั้นเมาแล้วขับ ที่มีอยู่ก็ควรเข้มงวดกวดขัน การบังคับใช้ให้ได้ผลอย่างจริงจังด้วย

เช่นเดียวกับ นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ เห็นด้วยกับการจะประกาศห้ามขายในวันมหาสงกรานต์ 13 เมษายน เพราะเป็นวันที่คนเล่นน้ำสงกรานต์ และจะฉลองด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนเกิดอุบัติเหตุ ทำให้มีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตจากการดื่มแล้วขับ อีกทั้งเทศกาลสงกรานต์ปีที่แล้ว ผู้เสียชีวิตจากดื่มแล้วขับ มากถึง 48.86 เปอร์เซ็นต์ การห้ามขายเหล้าวันที่ 13 เมษายน ก็จะเป็นจุดเริ่มต้น ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้

Tag : งดขายเหล้า งดขายเหล้าสงกรานต์ งดขายเหล้า 13 เมษายน สงกรานต์ อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์