พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐลิทัวเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 16 ก.พ. 2562 เวลา 20:12 น.

Views

ฯพณฯ นางสาวดาเลีย กรีบาวสเคท ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนีย กรุงวิลนีอุส ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐลิทัวเนีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความวัฒนาก้าวหน้าของประชาชนและสาธารณรัฐลิทัวเนีย

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือในกิจการต่าง ๆ กอปรกับการสนับสนุนที่เข้มแข็งของท่าน จะเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมสัมพันธไมตรีอันใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างประเทศของเราทั้งสองยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชสาส์น ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนีย วันเอกราชของสาธารณรัฐลิทัวเนีย