คณะบุคคล ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วันที่ 16 ก.พ. 2562 เวลา 20:13 น.

Views

ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. วันนี้ คณะบุคคล ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน นำแจกันดอกไม้ และสิ่งของต่าง ๆ ไปถวายที่หน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว อาทิ ครอบครัวเรืองธีรวัฒน์, สมาคมใหหนำ แห่งประเทศไทย, ครอบครัวพลพิริยะวัฒน์, บริษัท วิลล่า เดอะเอ็กคลูซีฟ, โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จำกัด และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน และคณะ

Tag : ลงนามถวายพระพร ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี