ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต

วันที่ 16 ก.พ. 2562 เวลา 20:15 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี" ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต

Tag : ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล สวดมนต์