พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

แบบนี้รู้เรื่อง : การเลือกตั้งสมานฉันท์

วันที่ 17 ก.พ. 2562 เวลา 04:40 น.

Views

การเลือกตั้งไม่ใช่การแข่งขัน แต่เป็นการเลือกสรรคนที่ดีที่เหมาะสมที่สุดเข้าไปทำหน้าที่ เป็นผู้แทนของเรา ดังนั้น เราจึงต้องใช้ 1 สิทธิ 1 เสียงของเราสร้าง "การเลือกตั้งสมานฉันท์"

Tag : สนามข่าว 7 สี