ค่าฝุ่นละออง PM2.5 หลายจังหวัดอยู่ในระดับเริ่มมีฝนกระทบต่อสุขภาพ

วันที่ 17 ก.พ. 2562 เวลา 11:42 น.

Views

สถานการณ์ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่อยู่ในระดับเริ่มมีฝนกระทบต่อสุขภาพ ยังคงเกินมาตรฐาน มีอยู่ 4 จังหวัด ได้แก่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ และตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย ซึ่งก็คาดว่าสถานการณ์ฝนที่จะตกในวันนี้จะช่วยลดปริมาณค่าฝุ่นละอองลงได้

ส่วนค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ขณะนี้อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดี ถึงดีมาก