พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ทหารไทย-สหรัฐฯ กว่า 4,500 นาย ร่วมฝึกซ้อม คอบร้า โกลด์ 2019

วันที่ 17 ก.พ. 2562 เวลา 18:47 น.

Views

กองทัพเรือไทยและกองทัพสหรัฐฯ ร่วมฝึกซ้อมคอบร้า โกลด์ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมและการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

กองทัพเรือไทยและกองทัพสหรัฐฯ รวมทั้งชาติอาเซียนและชาติต่าง ๆ รวม 29 ประเทศ เข้าร่วมสังเกตการณ์และร่วมฝึกซ้อมทางทหาร คอบร้า โกลด์ 2019 ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 12-22 กุมภาพันธ์ ที่หาดน้ำใส อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ท่ามกลางทหารที่เข้าร่วมฝึกซ้อมกว่า 4,500 นาย รวมทั้งยานพาหนะต่าง ๆ ทั้งทางบก, ทางน้ำ และทางอากาศ เป็นจำนวนมาก รวมระยะเวลาการฝึกซ้อมนาน 11 วัน โดยวัตถุประสงค์ในการฝึกซ้อมครั้งนี้ คือการนำพลังจากเรือสู่ชายฝั่ง และเตรียมพร้อมสำหรับวิกฤตใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งให้ความปลอดภัยแก่ประชาชนในยามประสบภัยได้อย่างแท้จริง

Tag : รอบรั้วรอบโลก รอบรั้วเอเชีย ฝึกซ้อมคอบร้าโกลด์ 2019 ไทย สหรัฐ ฝึกซ้อมคอบร้าโกลด์ 2019 คอบร้าโกลด์ 2019