ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจน ประชาชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

วันที่ 17 ก.พ. 2562 เวลา 20:06 น.

Views

ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน นำแจกันดอกไม้และสิ่งของต่าง ๆ ไปถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี พร้อมกับลงนามถวายพระพร ให้ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง และทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน อาทิ ราชสกุลวรวุฒิ, โรงพยาบาลพนมไพร พร้อมคณะจังหวัดร้อยเอ็ด, เทศบาลตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ, คณะเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยจุฬาภรณ์อาทรราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

Tag : ลงนามถวายพระพร ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี