สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 1

วันที่ 17 ก.พ. 2562 เวลา 20:09 น.

Views

เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ขอนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันนี้เสนอเป็นตอนแรก เกี่ยวกับความเป็นมาของพระราชพิธี และน้ำสรงพระมุรธาภิเษก

Tag : พระราชพิธีบรมราชาภิเษก แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก น้ำสรงพระมุรธาภิเษก แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สารคดีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก