พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คอลัมน์หมายเลข 7 : ป.ป.ช.ตาก ตรวจสอบโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม งบอาหารเด็กพักนอน

วันที่ 18 ก.พ. 2562 เวลา 07:10 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ไปกันที่จังหวัดตาก ตรวจสอบร่วมกับ ป.ป.ช. และอดีตผู้ว่า สตง. งบอาหารเด็กพักนอนโรงเรียนในจังหวัดตาก

Tag : สนามข่าว 7 สี คอลัมน์หมายเลข 7 งบอาหารเด็ก งบอาหารเด็กพักนอนโรงเรียน ตรวจสอบงบอาหารเด็ก โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม