News

ภาพเป็นข่าว : ทหารลงแขกช่วยชาวบ้านตัดอ้อย ลดปัญหาฝุ่นควัน PM2.5

ทหารลงแขกช่วยชาวบ้านตัดอ้อย เพื่อให้ทันเก็บเกี่ยวส่งเข้าโรงงาน ลดปัญหาการเผาไร่อ้อย อันเป็นสาเหตุของฝุ่นละอองและมลพิษ

ที่บริเวณพื้นที่ไร่อ้อยเกษตรกรบ้านซำพร้าว หมู่ 2 ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย พลตรีเกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 พร้อมด้วย พันเอกอำนวย ยอดพันธ์ หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 28 และกำลังพล 20 นาย ร่วมลงแขกตัดอ้อย ช่วยเหลือเกษตรกรที่ขาดแคลนแรงงาน อีกทั้งเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ไม่ให้ชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยวิธีการเผาก่อนตัดส่งเข้าโรงงานน้ำตาล เพื่อเป็นการลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ