News

สายการบินฟลายบีเอ็มไอล้มละลายทิ้งเดือดร้อนผู้โดยสารหลายร้อยคนต้องหาเที่ยวบินใหม่

ฟลายบีเอ็มไอ สายการบินอังกฤษที่มีเที่ยวบินเฉพาะในอังกฤษและยุโรป ประกาศล้มละลายและยุติการทำงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ทำให้ผู้โดยสารหลายร้อยคนรอเก้อและต้องติดตามขอเงินค่าตั๋วเครื่องบินคืน อ้างสาเหตุขาดทุนเพราะราคาน้ำมันสูงและความไม่แน่นอนของการแยกตัวจากสหภาพยุโรป

สายการบินฟลายบีเอ็มไอของอังกฤษ เป็นสายการบินที่มีเที่ยวบินเฉพาะเมืองท้องถิ่นในสหราชอาณาจักรกับเมืองต่างๆในยุโรป 25 เมือง มีพนักงานทั้งหมดใน 4 ประเทศเพียง 376 คน แต่ละปีมีเที่ยวบิน 29,000 ไฟลท์ รองรับผู้โดยสารได้ถึง 522,000 คนต่อไป แม้ทางสายการบินจะเตือนผู้โดยสารไม่ให้ไปรอเก้อที่สนามบิน แต่ผู้โดยสารหลายร้อยคนก็ต้องเดือดร้อนกับการหาเที่ยวบินใหม่และติดตามขอค่าตั๋วคืน

สายการบินฟลายบีเอ็มไออ้างว่า ความไม่แน่นอนเรื่องการแยกตัวจากสหภาพยุโรปหรือเบร็กซิต ทำให้ทางสายการบินไม่สามารถตกลงทำสัญญาต่างๆล่วงหน้าได้ ประกอบกับราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น จึงประสบภาวะขาดทุนและยื่นขอล้มละลาย จากการล้มละลายของฟลายบีเอ็มไอครั้งนี้ เมืองที่ได้รับผลกระทับหนักที่สุดคือ เดอร์รี หรือ ลอนดอนเดอร์รี ในไอร์แลนด์เหนือ เนื่องจากสายการบินอื่นไม่มีบินตรงจากลอนดอนเลย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง