กระแสลมช่วยค่าฝุ่น PM 2.5 จ.ขอนแก่น ดีขึ้นอยู่ในระดับสีเหลือง

วันที่ 18 ก.พ. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

รายงานสดจากศูนย์อุตุนิยมวิทยา จ.ขอนแก่น : วันนี้ชาวขอนแก่น ได้สูดอากาศบริสุทธิ์เป็นครั้งแรก หลังค่าฝุ่นละออง PM2.5 ดีขึ้น อยู่ในระดับสีเหลือง

Tag : ฝุ่นละออง ฝุ่นละออง PM2.5