รายงานพิเศษ : ฝึกทำลายวัตถุระเบิด คอบบร้าโกลด์ 2019

วันที่ 18 ก.พ. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

การฝึกทำลายวัตถุระเบิดในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2019 เป็นการฝึกร่วมระหว่างทหารหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด นาวิกโยธินสหรัฐฯ กับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยใช้พื้นที่การฝึกในจังหวัดสุรินทร์ และอุบลราชธานี โดยวัตถุระเบิดที่ถูกนำมาทำลายเป็นทุ่นระเบิดเก่าที่เก็บกู้ได้ในพื้นที่ ซึ่งการทำลายวัตถุระเบิดจำนวนมาก จะต้องมีการขุดหลุมก่อนนำวัตถุระเบิดลงไปวางเรียงไว้ในหลุม

ซึ่งการฝึกครั้งนี้ เป็นการฝึกและทำลายวัตถุระเบิดจริง และยังเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจตาม อนุสัญญาออตตาวาที่ประเทศไทยจะต้องไม่มีทุ่นระเบิดอีกในอีก 5 ปีข้างหน้า

ขณะที่ในส่วนของผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับประสบการณ์จริง รวมไปถึงได้เรียนรู้เทคนิค และอุปกรณ์ใหม่ๆ จากทางสหรัฐฯ

นอกจากนี้การฝึกยังรวมไปถึงการฝึกเคลื่อนย้าย และส่งกลับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการเก็บกู้วัตถุระเบิด ทางอากาศอีกด้วย

Tag : เกาะติดข่าวดัง คอบบร้าโกลด์ 2019