พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ชาวบ้านคัดค้านนายทุน ทำการรังวัดถนนในที่สาธารณะ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 18 ก.พ. 2562 เวลา 17:03 น.

Views

ชาวบ้านหลายหมู่บ้านที่จังหวัดอุบลราชธานี พากันคัดค้านและจัดเวรออกมาเฝ้าถนน หลังจากที่นายทุนนำเจ้าหน้าที่ที่ดินออกรังวัด และทำการปักเสาจะปิดถนน

จุดที่ชาวบ้านจัดเวรยามเฝ้ากันนั้น อยู่บนถนนสายกุดค้อ-กุดขวาง บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ เป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้เดินทางไปทำไร่ทำนา เป็นที่ดินสาธารณะที่ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งต่อมานายทุนได้ไปซื้อที่ดินใกล้กับถนนเส้นทางนี้ และมีการปักเสาเป็นแนวเขตที่ดินชัดเจน และต่อมาได้มีเอกชนเข้ามาปรับเส้นทางให้เป็นถนนดินกว้าง 4 เมตร และเปิดเส้นทางให้รถบรรทุกทรายผ่านเข้า-ออก ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา และยังมีการปักแนวเขตใหม่ ขยายออกจากแนวเดิมกว่า 4 เมตร โดยมีการนำเสาคอนกรีตขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นปักแนวเขตมากองปิดถนน ห้ามชาวบ้านผ่าน อ้างว่าถนนเป็นที่ดินส่วนตัว ทำให้ชาวบ้านหนองกินเพลไม่พอใจ ช่วยกันนำรถไถมาปรับดันเสาคอนกรีตที่ปิดถนนออก เพื่อเปิดทางให้ใช้ได้ปกติ

ผู้ใหญ่บ้าน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า แต่เดิมถนนเส้นทางนี้เป็นทางเกวียน และเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านหมู่ 1 บ้านกุดชุม, หมู่ 3 บ้านหนองกินเพล, หมู่ 4 บ้านนาสะแบง, หมู่ 6 บ้านหากกุดหวาย และหมู่ 8 บ้านหนองกินเพลใต้ ใช้ร่วมกัน พร้อมฝากถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามาแก้ปัญหา หรือชี้แจงรายละเอียดที่ชัดเจนให้กับชาวบ้านได้ทราบด้วย

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน ปิดถนน รังวัดถนน ถนนสาธารณะ อุบลราชธานี นายทุนปิดถนน รังวัดถนนในที่สาธารณะ