News

GDP ปี 61 ขยายตัว 4.2% ดีสุดรอบ 6 ปี

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4/61 ขยายตัว 3.7% จากตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.3-3.6% และจากไตรมาส 3./61 ที่ขยายตัว 3.2% ปัจจัยหลักมาจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงการท่องเที่ยวกลับมาเติบโตในอัตราเพิ่มมากขึ้นเป็นแรงผลักดันเศรษฐกิจไทย ขณะที่ภาคการส่งออกยังขยายตัวได้ค่อนข้างต่ำที่ 2.3% จากไตรมาส 3/61 ขยายตัว 2.6%

โดยรวมจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นทำให้ GDP ทั้งปี 61 ขยายตัวได้ 4.1% สูงสุดในรอบ 6 ปี แต่ต่ำกว่าคาดการณ์เดิมที่ 4.2% เล็กน้อย เนื่องจากการลงทุนภาครัฐในช่วงไตรมาส 4/61 ติดลบราว 0.1%