พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ยื่นคำร้องคดีเลือกตั้งสส.แล้ว 23 คดี

วันที่ 18 ก.พ. 2562 เวลา 16:03 น.

Views

นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวถึงความคืบหน้า ในการพิจารณาคดีเลือกตั้ง สส. ว่า ภายหลังที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้วในวันเสาร์ ที่ 16 และ อาทิตย์ที่ 17 ก.พ.62 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ และศาลชั้นต้น ซึ่งมีหน้าที่รับคำร้องก็ได้เปิดทำการในวันหยุดด้วย เพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีเลือกตั้งเป็นไปอย่าง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นั้น ปรากฎว่า มีการยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสส. ทั้ง 2 วัน รวมแล้ว 23 เรื่อง ซึ่งขณะนี้คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของแผนกเลือกตั้งในศาลฎีกา

Tag : เกาะติดเลือกตั้ง 2562 คำร้อง