พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

แบบนี้รู้เรื่อง : ที่มาของ สส. 2 ระบบ

วันที่ 18 ก.พ. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

ไปดูกันว่า ที่มาและหน้าที่ของ สส. ทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ เขามีหน้าที่อย่างไร...

Tag : แบบนี้รู้เรื่อง ความรู้เลือกตั้ง 2562 สส.แบบแบ่งเขต สส.บัญชีรายชื่อ