News

จังหวัดตาก ปิดป่า ห้ามเผาพร้อมจัดลาดตระเวน

18 ก.พ. 62 จากสถานการณ์ไฟป่า ที่ทวีความรุนแรง ในพื้นที่จ.ตาก นั้น ทำให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดตาก ได้มีการประชุม และเลื่อนเวลาประกาศห้ามเผา 60 วัน ห้ามเผา จากเดิม วันที่ 1 มีนาคม -30 เมษายน 2562  เป็น  ฃวันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ นี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 รวมระยะเวลา 72 วัน ห้ามเผาเด็ดขาด พร้อมปิดป่า เพื่อป้องกันไฟป่าที่เกิดจากการลับลอบเผาป่า แก้ปัญหาหมอกควัน และ PM 2.5  

โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก นำโดยนายไพโรจน์ เงินแจ้ง นายก อบต.สมอโคน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดตั้งทีมอาสาดับไฟป่า เพื่อลาดตระเวน เฝ้าระวังการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านน้ำดิบ ซึ่งเป็นผืนป่าชุมชน ขนาด 35,000 ไร่  ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด-โป่งแดง มีรอยต่อถึงอุทยานแห่งชาติแม่วะ อ.แม่พริก จ.ลำปาง ซึ่งผืนป่าชุมขนแห่งนี้ เป็นที่อยู่อาศัยของหมาป่าไทยและฝูงลิงป่า จำนวนมาก โดยปีที่ผานมา มีเหตุเศร้า เนื่องจากมีหมาป่าไทย เพศเมีย ถูกไฟป่าล้อมอยู่บนภูเขา และลำลักควันไฟตาย 

ทั้งนี้ ได้ทำการติดป้ายประกาศปิดป่าชุมชน ห้ามบุคคลภายนอกตำบลเข้ามาหาของป่าในพื้นที่ป่าชุมชนอย่างเด็ดขาด พร้อมมีชุดลาดตระเวนป้องกันไฟป่า และป้องปรามการลักลอบจุดไฟเผาป่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง