พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

นายกฯ เผย พ.ร.บ.ข้าวถูกบิดเบือน ก่อให้เกิดการเกลียดชัง

วันที่ 18 ก.พ. 2562 เวลา 20:06 น.

Views

นายกรัฐมนตรี เผยมีการบิดเบือนร่างกฎหมายข้าวฉบับใหม่ จนก่อให้เกิดการเกลียดชัง ขณะที่ สนช. เปิดเวทีแจงละเอียด หวั่นชาวนาเข้าใจผิด

เป็นการพูดถึงร่างพระราชบัญญัติข้าว ที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาอย่างมากในขณะนี้ โดย นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ถึงไม่ใช่กฎหมายของรัฐบาล แต่เชื่อมีเจตนารมณ์เดียวกัน คือ มุ่งหวังดูแลเกษตรกร ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ แต่กลับมีการนำร่างที่ไม่ใช่กฎหมายฉบับจริงมาเผยแพร่ จนเกิดการเกลียดชัง

ด้าน คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา พ.ร.บ.ข้าว ของ สนช. วันนี้ เชิญผู้แทนชาวนามารับฟังความเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าว โดยมีประธาน สนช. ร่วมสังเกตการณ์ ทั้งนี้ ผู้แทนชาวนาเห็นด้วยกับเนื้อหาที่มีการแก้ไข และสนับสนุนให้พิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ทันที

กรรมาธิการยังออกเอกสารชี้แจงข้อบิดเบือนต่อร่างกฎหมายฉบับนี้ เช่น เรื่องกำหนดโทษจำคุกและปรับ 100,000 บาท กับชาวนาที่ไม่ลงทะเบียน แต่เพาะเก็บเมล็ดพันธุ์นำไปขาย โดยในร่างกฎหมายระบุให้ชาวนาซื้อขายแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวได้อิสระ เว้นแต่ทำลักษณะเพื่อค้ากำไร ต้องขอรับรองพันธุ์ข้าวก่อน ส่วนบทลงโทษที่รุนแรงกับชาวนา กรรมาธิการจึงตัดออกไปแล้ว

ทั้งนี้ สนช. จะพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ ในวาระ 2-3 วันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้ แน่นอน 

Tag : นายกรัฐมนตรี พรบ ข้าว พระราชบัญญัติข้าว ร่างพระราชบัญญัติข้าว สนช