พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เจาะสนามเลือกตั้ง 62 : แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ

วันที่ 18 ก.พ. 2562 เวลา 20:06 น.

Views

ช่วงเจาะสนามเลือกตั้ง วันนี้ เราจะมาพูดถึงกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ในวันที่ 24 มีนาคม จะต้องทำอย่างไร ติดตามได้จากคุณนันทิพัฒน์ โปธาปัน

Tag : เจาะสนามเลือกตั้ง 62 เจาะสนามเลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง 2562 แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ สิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง