News

พี่น้องชาวใต้ร่วมทำบุญใหญ่วัน มาฆบูชา

นครศรีธรรมราช

ที่ถนนราชดำเนิน หน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมืองนครศรีธรรมราช ช่วงเช้าที่ผ่านมา มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง อาหารสด แด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 โดยมีพุทธศาสนิกชนนับแสนคนเนืองแน่น เพื่อสักการบูชาและนำผ้าพระบฏถวายองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เนื่องในวันมาฆบูชา ถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต

ประชาชนที่เดินทางมาส่วนใหญ่เดินทางกันเป็นครอบครัว แต่งกายด้วยชุดสีขาวหรือชุดสีนวล มีการทำบุญ หรือทอนผ้าพระบฏผืนยาวนับสิบเมตร ซึ่งส่วนใหญ่มีสีเหลืองจีวรพระ ที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้ โดยทำบุญตามกำลังศรัทธา และที่พ่อค้าแม่ค้านำมาให้บริการหลาละ 12-15 บาท พร้อมดอกไม้ธูปเทียนช่อละ 10-15 บาท เมื่อได้ผ้าพระบฏมาแล้วต่างก็นำผ้าพระบฏคลี่ออกจากม้วนแล้วเดินเข้าแถวตอนแห่ผ้าประทักษิณรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ หรือวิหารหลวง จำนวน 3 รอบ

จากนั้น นำผ้าพระบฏดังกล่าว ถวายพระบรมธาตุเจดีย์ หรือเจดีย์รายที่อยู่โดยรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งเป็นวิถีชีวิต และพลังแห่งความเชื่อ ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในช่วงวันมาฆบูชา ที่เชื่อว่า "เกิดมาหนึ่งชาติ ขอได้กราบพระบรมธาตุเมืองนครสักครั้ง"  ถือว่าได้บุญกุศลที่แรงกล้า และเป็นมงคลแก่ชีวิต ซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมากว่า 800 ปีแล้ว

ส่วนการจราจรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะถนนราชดำเนินและถนนโดยรอบวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร รถติดยาวนับกิโลเมตร เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและอาสาสมัครต้องทำงานกันอย่างหนัก ทั้งนี้  พุทธศาสนิกชนจำนวนมากจากทุกจังหวัดภาคใต้ และจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้เดินทางไปยังวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสักการะและนำผ้าพระบฏถวายพระบรมธาตุเจดีย์  ขณะที่บางคนได้เดินทางล่วงหน้ามาก่อน 1 วัน โดยพักค้างคืนตามศาลาภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดใกล้เคียง หรือพักตามที่พักต่างๆ ในตัวเมือง นำผ้าพระบฏแห่รอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ และตลอดทั้งวันนี้ พุทธศาสนิกชนจำนวนมากยังคงเนื่องแน่นวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อร่วมพิธีถวายผ้าพระบฏพระราชทาน ถวายผ้าพระบฏของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ในช่วงค่ำคืนนี้ด้วย

ตรัง

ที่วัดกระพังสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำเหล่าข้าราชการทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ส่วนราชการทุกภาคส่วน และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดตรัง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ที่เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนา โดยก่อนที่จะมีพิธีทำบุญตักบาตร พระพรหมจริยาจารย์  เจ้าคณะใหญ่หนใต้ กล่าวสัมโมทนียกถา ถึงความเป็นมาของวันมาฆบูชา ให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ฟัง หลังจากนั้นได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ที่มารอรับบิณฑบาต ส่วนในค่ำคืนนี้จะมีการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ  และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดกระพังสุรินทร์  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง

ยะลา

ที่รอบอุโบสถ พระสังกัจจายน์ วัดเมืองยะลา (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำพุทธศาสนิกชน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน และนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลาจำนวนมาก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีพระสิริปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา (พระอารามหลวง) นำพระภิกษุสงฆ์ ออกรับบิณฑบาตร ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

สำหรับวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่ชาวพุทธศาสนิกชน ร่วมปฏิบัติกิจกรรมความดี ตั้งอยู่ในศีล และปฏิบัติธรรม เพื่อน้อมนำและน้อมรำลึกถึงคุณูปการที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ประกาศหลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา ทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกข์ให้พระอรหันต์สาวก ถือเป็นหลักปฏิบัติเพื่อนำไปเผยแผ่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการแห่งพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ตามวัดต่างในเขตเมืองยะลาจำนวน 17 วัด ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อให้ประชาชนชาวยะลา ได้ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิภาวนา และเวียนเทียน เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัย และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองครอบครัว และสังคม โดยในช่วงเวลาเที่ยงและเย็นจะมีการประกอบพิธีเวียนเทียนในวันมาฆบูชาตามวัดต่างๆ ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองยะลาทั้ง 17 วัด