พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

รัฐบาลไทยทำพิธีปลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากศรีลังกา

วันที่ 19 ก.พ. 2562 เวลา 11:55 น.

Views

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ และ นายกามินี ชยวิกรมะ เปเรรา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพุทธศาสนาและการพัฒนาจังหวัดวายามบา ในฐานะ ผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา พร้อมด้วยคณะสงฆ์ไทยและศรีลังกา เข้าร่วมพิธีประดิษฐานหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากเมืองอนุราธปุระ ในวันนี้ ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา ที่วัดวชิรธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถือเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มีอายุยืนยาวที่สุด ที่สืบสายพันธุ์จากต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่หนึ่ง ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ขณะตรัสรู้ที่เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย

นายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความขอบคุณทางการศรีลังกาที่มอบหน่อตนพระศรีมหาโพธิ์ให้แก่รัฐบาลไทย ถือเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคล และมีความสำคัญต่อจิตใจของชาวไทยและพุทธศาสนิกชนอย่างยิ่ง เป็นของขวัญล้ำค่าจาก "มิตรประเทศที่รักและใกล้ชิด" มอบให้เพื่อน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อความผาสุกและมั่งคั่งของประเทศและประชาชนชาวไทย