รายงานพิเศษ : ฝุ่นจิ๋วสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจ

วันที่ 19 ก.พ. 2562 เวลา 11:55 น.

Views

พิษจากฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว PM 2.5 ระบาดไปทั่วบ้านทั่วเมือง โดยต้นต่อของปัญหามาจากรถควันดำ หลายภาคส่วนระดมแนวทางแก้ปัญหา ทั้งสุ่มตรวจจับ ปรับ หรือขอความร่วมมือค่ายรถยนต์ให้ยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องยนต์เป็นยูโร 5 เช่นเดียวกับโรงกลั่น เร่งปรับสูตรน้ำมันให้ได้มาตรฐานยูโร 5 เพื่อลดการปล่อยมลพิษลงให้ได้มากที่สุด

นอกจากนี้ ยังมีการเสนอใช้มาตรการทางด้านภาษี, การจัดโซนนิ่งรถเข้าเมือง แม้กระทั่งจำกัดวันใช้รถ-ใช้ถนนสำหรับรถยนต์ดีเซล

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ไม่น่าจะจบง่ายๆ ปีหน้ามีแววหวนมาสร้างความปั่นป่วนอีกครั้ง การแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง วางแผนอย่างเป็นระบบ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ควบคู่ไปกับการดูแลประชาชนตามสิทธิ์พึงได้รับ จะเป็นแนวทางรับมือเพื่อลดความสูญเสียอย่างยั่งยืน