หลายจังหวัดในตะวันออกและภาคใต้ ทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 19 ก.พ. 2562 เวลา 11:55 น.

Views

เริ่มที่จังหวัดจันทบุรี พุทธศาสนิกชน พากันไปทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทานเนื่องในวันมาฆบูชา ที่วัดป่าคลองกุ้ง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยเจ้าอาวาสวัดป่าคลองกุ้ง ได้แสดงพระธรรมเทศนา รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย น้อมรำลึกถึง สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเหตุอัศจรรย์ทางพุทธศาสนา 4 ประการ หรือ “จาตุรงคสันนิบาต” รวมทั้งการแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ หลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนาและหลังทำบุญเสร็จ พุทธศาสนิกชนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดป่าคลองกุ้ง ก่อนจะเวียนเทียนในช่วงค่ำ

ขณะที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พุทธศาสนิกชนจำนวนมากไปรอทำบุญที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร ตั้งแต่เช้ามืด พร้อมกับเข้าสักการะบูชาสักการบูชา ขอพรปิดทององค์หลวงพ่อจำลอง ขณะที่หลายคนนำไข่ต้มไปถวาย เพื่อเป็นการแก้บนตามความเชื่อ ที่เคยมาบนบานศาลกล่าวเอาไว้ จนทำให้ภายในพระอุโบสถองค์จำลองแน่นขนัด เช่นเดียวกับในพระอุโบสถที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพุทธโสธรองค์จริง ก็เนืองแน่นไปด้วยประชาชน

ลงใต้ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยว นุ่งขาวห่มขาวพากันไปทำบุญวันมาฆบูชาที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยช่วงเช้าร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จากนั้นพุทธศาสนิกชนร่วมกันแห่ผ้าพระบฏรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ 3 รอบ ก่อนจะถวายพระบรมธาตุเจดีย์ และเจดีย์รายรอบๆ องค์พระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นประเพณีสืบทอดกันมากว่า 800 ปี

ขณะที่จังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่วัดกระพังสุรินทร์ และในช่วงค่ำวันนี้ก็จะร่วมกันเวียนเทียนและร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ

ส่วนจังหวัดยะลา ทำพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งรอบอุโบสถพระสังกัจจายน์ วัดเมืองยะลา ซึ่ง นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำพุทธศาสนิกชน ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาร่วมทำบุญจำนวนมาก ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ซึ่งนอกจากวัดเมืองยะลา แล้ว ยังมีวัดต่างๆ ในเขตอำเภอเมืองยะลา 17 วัด จัดให้ประชาชนไปทำบุญตักบาตรด้วย