คุมเข้มมาตรการป้องกันไฟป่า จ.เชียงใหม่

วันที่ 19 ก.พ. 2562 เวลา 13:50 น.

Views

อุทยานแห่งชาติศรีลานนา คุมเข้มมาตรการป้องกันไฟป่า เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนร่วมกันตั้งโต๊ะคัดกรองที่บ้านห้วยทราย ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ให้ชาวบ้านเซ็นชื่อก่อนที่จะเดินทางเข้าป่าตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเย็นของทุกวัน หากพบว่าใครพกไฟแช็กและไม้ขีดไฟติดตัว ก็จะตรวจยึดไว้ ป้องกันไม่ให้นำไปจุดเผาป่า หรือเผาไร่ เพื่อลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ โดยได้จัดทำมาตรการดังกล่าวขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว