พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

จิตอาสาเชียงรายสร้างฝายชะลอน้ำรับมือหน้าแล้ง

วันที่ 19 ก.พ. 2562 เวลา 17:01 น.

Views

บ้านเรากำลังก้าวเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเต็มตัว บางจังหวัดก็เจอกับความแห้งแล้งแล้ว ดังนั้น จะมีแนวทางอะไรที่จะทำให้เราผ่านหน้าร้อน หน้าแล้งไปได้ วันนี้ 7 สีช่วยชาวบ้าน มีกิจกรรมดี ๆ ที่สามารถนำไปเป็นแนวทางได้

กิจกรรมที่ว่าก็คือการสร้างฝายชะลอน้ำ ของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ที่ได้นำน้อง ๆ ศิษย์ปัจจุบัน และจิตอาสา รวมแล้วกว่า 300 ชีวิต เดินเข้าป่าเพื่อร่วมกันสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ จำนวน 15 ฝาย ภายในพื้นที่วัดพระธาตุดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ตลอดเส้นทางที่เดินเท้าเข้าไป จะเห็นว่า 2 ข้างทางมีแต่ความเขียวขจี ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากฝายชะลอน้ำ ที่ได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้ ทำให้ป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นแห่งต้นน้ำ เป็นที่พึ่งพาของชาวบ้านต่อไป

กิจกรรมในครั้งนี้ ยังช่วยสร้างความรักระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ความสามัคคีในหมู่คณะ เพราะการทำฝายในแต่ละจุดต้องใช้กำลัง แบ่งงานกันทำอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ฝายมั่นคงแข็งแรง นอกจากนี้ ยังเป็นการปลุกสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และเรียนรู้การทำประโยชน์เพื่อสังคมด้วยจิตอาสาอีกด้วย

สำหรับฝายชะลอน้ำที่สร้างขึ้นในครั้งนี้และครั้งต่อ ๆ ไป นอกจากจะเป็นตัวช่วยที่จะอุ้มชูระบบนิเวศน์ ตามศาสตร์พระราชของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ สามารถนำไปปรับใช้ได้เช่นกัน

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน ฝาย ฝายชะลอน้ำ ระบบนิเวศน์ หน้าแล้ง สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดพระธาตุดอยอินทรีย์ เชียงราย