พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

แบบนี้รู้เรื่อง : บทบาทหน้าที่ของ กกต.

วันที่ 19 ก.พ. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

กกต. ผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพราะฉะนั้น ผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็น กกต. จึงต้องผ่านกระบวนการในการสรรหามาเป็นอย่างดี...

Tag : แบบนี้รู้เรื่อง บทบาทหน้าที่ของ กกต.