คณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ว

วันที่ 19 ก.พ. 2562 เวลา 20:06 น.

Views

ตลอดวันนี้ ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีคณะบุคคลจากหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน นำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร อาทิ ศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานี บ้านยางน้อย และกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ โดยสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

Tag : ลงนามถวายพระพร ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี