พระคติธรรม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานเนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2562

วันที่ 19 ก.พ. 2562 เวลา 20:09 น.

Views

พระคติธรรม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานเนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2562

Tag : พระคติธรรม สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันมาฆบูชา วันมาฆบูชา 2562