ภาพเป็นข่าว : สถาบันคชบาลลำปาง นำช้างร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 20 ก.พ. 2562 เวลา 07:16 น.

Views

ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ทั้งเจ้าหน้าที่ และช้าง ร่วมทำบุญ และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

โดยในงานมีช้างร่วมเวียนเทียน จำนวน 5 เชือก ได้แก่ พังเขลางค์, พังเนื้ออุ่น, พังใบตอง, พังอาลีนา และช้างน้อยพังมาลี ใช้งวงจับกระเช้าที่มีดอกไม้ธูปเทียน เวียนเทียนร่วมกับเจ้าหน้าที่ นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ถือว่าเป็นไฮไลต์ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง

Tag : สนามข่าว 7 สี ภาพเป็นข่าว ช้างเวียนเทียน ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ลำปาง สถาบันคชบาล วันมาฆบูชา