ร้องทบทวน พ.ร.บ.ข้าว หวั่นกระทบชาวนา

วันที่ 20 ก.พ. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI (Thailand Development Research Institute) เรียกร้องให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ทบทวนแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ หรือ พ.ร.บ.ข้าว อย่างรอบคอบก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมาย เนื่องจากเห็นว่ายังมีร่างกฎหมายบางมาตราที่อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพข้าวไทย ที่สำคัญยังไม่มีมาตราที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพทำนาที่มั่นคง รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาห่วงโซ่การผลิตข้าวตามจุดประสงค์หลักที่ควรจะเป็น

ทั้งนี้หาก สนช. ยังให้ร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านไปได้จะทำให้เกิดความเสียหายต่อวงการข้าวไทยอย่างแน่นอน โดยเฉพาะการซื้อขายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เสมือนการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการค้าขายของประชาชน รวมทั้งอาจเป็นการปิดกั้นกระบวนการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวของตลาดข้าวไทย ทั้งนี้ต้องการให้เกิดผลประโยชน์แก่ชาวนาและการค้าข้าวเป็นหลัก ไม่ใช่การให้อำนาจแก่หน่วยงานภาครัฐมากจนเกินไป

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยืนยันว่าร่าง พ.ร.บ.ข้าว ที่ สนช.กำลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้ จะดำเนินการด้วยความรอบคอบและเห็นประโยชน์ของชาวนาเป็นที่ตั้งแน่นอน โดยภาครัฐมีความตั้งใจที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับชาวนา

ทั้งนี้โดยส่วนตัวมองว่าภาครัฐเองควรจะต้องปรับระบบภายในให้มีความพร้อมก่อน เช่น การลงทะเบียนผู้ประกอบการค้าพันธุ์ข้าว, การรับรองพันธุ์ข้าว ให้พร้อมก่อนที่จะมีการประกาศใช้เป็นกฎหมาย ซึ่งต้องสร้างความเข้าใจกับชาวนาด้วย เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด

ด้าน นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ย้ำชัดเจนว่าชาวนาจะไม่ได้รับผลกระทบจากร่าง พ.ร.บ.ข้าว แน่นอน โดยเฉพาะเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้าว ทุกอย่างจะพิจารณาตามขั้นตอนของ สนช. ไม่มีฝ่ายใดมาสามารถชี้นำได้