มหาวิทยาร่วมช่วยแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5

วันที่ 20 ก.พ. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

ในการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ.ได้นำปัญหาและผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มาหารือ เพื่อหาทางออกอย่างเร่งด่วน โดย นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธาน ทปอ. กล่าวว่า ทปอ.จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง โดยจะให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ จัดระบบการแจ้งเตือนมลพิษในเมือง ระบุจุดเสี่ยงที่มีปริมาณฝุ่นมาก จุดอับบริเวณใต้สะพาน ทางด่วน หรือสถานีรถไฟฟ้า และจุดศูนย์รวมรถบริการสาธารณะ รวมทั้งมีแนวคิดจะตั้งศูนย์ตรวจควันดำและให้คำแนะนำแก้ไข รถสาธารณะเครื่องยนต์ดีเซลเก่าที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ

นอกจากนี้จะร่วมกันค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมเมือง เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาวิกฤตมลพิษทางอากาศและมลพิษอื่นๆ อย่างยั่งยืน รวมทั้งจะร่วมมือกับสมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ต่อไป

สำหรับแนวโน้มค่าฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงเช้าวันนี้ กรมควบคุมมลพิษ คาดการณ์ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในบางพื้นที่อาจมีปริมาณฝุ่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่เกินเกณฑ์ค่ามาตรฐาน เนื่องจากวันนี้กระแสลมแรงขึ้นและอาจมีฝนตกได้ 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ในกรุงเทพฯ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการกระจายตัวของฝุ่นละออง