สรุปยอดขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

วันที่ 20 ก.พ. 2562 เวลา 10:21 น.

Views

สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งนอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร โดยข้อมูลตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค.-19 ก.พ. 62 มีจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าดังนี้

1. นอกเขตเลือกตั้ง มีจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 2,632,935 ราย ใน กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด

2. นอกราชอาณาจักร มีจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 119,184 ราย ใน 67 ประเทศ (94 สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่)

Tag : เกาะติดเลือกตั้ง2562 เลือกตั้งล่วงหน้า