News

พรุ่งนี้วางขายสลากฯ ชุดแบบใหม่วันแรก

งวดวันที่ 1 มีนาคมนี้ เป็นงวดแรกที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เริ่มปรับเปลี่ยนวิธีจำหน่ายสลากฯ ชุดรูปแบบใหม่ ให้กับผู้ค้าที่จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 164,000 ราย หรือ 57 ล้านฉบับ ในรูปแบบคละเลข โดยผู้ค้าจะได้รับจัดสรรสลากฯ รายละ 5 เล่ม ตามเดิม แต่เปลี่ยนการพิมพ์ใหม่ ใช้สูตร 2-2-1 คือ ผู้ค้าจะได้รับสลากที่เลขเล่ม 4 ตัวหน้า เหมือนกัน 2 เล่ม ส่วนอีก 2 เล่ม จะไม่ซ้ำกับ 2 เล่มแรก และอีก 1 เล่ม จะเป็นสลากฯ คละเลข

โดย พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ระบุว่าวิธีนี้จะทำให้ผู้ค้าสามารถจัดสลากชุดรวมกันได้เพียง 2 ใบ และจำหน่ายในราคาชุดละ 160 บาท สามารถช่วยป้องกันการขายสลากเกินราคาได้

ดูเหมือนวิธีนี้จะทำให้ผู้ค้ารวมสลากชุดได้ยากขึ้นก็จริง แต่ทีมข่าว 7HD ของเรา ได้ลงพื้นที่สอบถามบรรดาผู้ค้าสลาก พบว่าวิธีดังกล่าวยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง

เรื่องนี้ต้องย้อนไปดูปริมาณสลากฯ ในตลาด ซึ่งในแต่ละงวดนั้น สำนักงานสลากฯ จะพิมพ์สลากออกมา จำนวน 90 ล้านฉบับ แบ่งเป็นการจำหน่ายให้กับผู้ค้าที่ซื้อจองล่วงหน้า 57 ล้านฉบับ ซึ่งจะจำหน่ายรูปแบบ 2-2-1 ดังที่กล่าวไป แต่ปัญหาคือ ส่วนที่เหลืออีก 33 ล้านฉบับ ที่เขาเรียกกันว่าสลากฯ กลุ่มผู้ค้าโควตาถาวร ยังคงพิมพ์ขายในรูปแบบเดิม

ดังนั้นจึงทำให้ผู้ค้าสลากฯ หลายคน มองไปในทิศทางเดียวกันว่าการจำหน่ายสลากฯ งวดนี้ จะยังคงมีสลากฯ ชุด 5 ใบ หรือชุดใหญ่กว่านั้นจำหน่ายอยู่ ซึ่งจะหลุดออกมาจากกลุ่มนายทุน หรือยี่ปั๊ว ที่นำสลากฯ ของกลุ่มผู้ค้าโควตา 33 ล้านฉบับดังกล่าว มารวมจำหน่าย

ด้านโฆษกประจำสำนักงานสลากฯ ระบุว่าที่ยังไม่ปรับวิธีการพิมพ์ของสลากฯ โควตา เพราะเป็นล็อตที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว จึงปรับเปลี่ยนไม่ได้ แตกต่างกับการจำหน่ายผู้ค้าที่ซื้อจอง ที่ต้องรอยอดจองก่อนถึงค่อยพิมพ์ โดยสำนักงานสลากฯ จะใช้เวลาประเมินผล 3 เดือน ก่อนพิจารณารูปแบบการรวมชุดสลากฯ อีกครั้ง