News

เจ้าชายแฮร์รี ทรงเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพเยาวชนของโรงเรียนในลอนดอน

เจ้าชายแฮร์รี ดยุกแห่งซัสเซกซ์ และรัชทายาทลำดับที่ 6 แห่งราชวงซ์อังกฤษ เสด็จเยือนโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นศูนย์เยาวชนที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงลอนดอน (London) โดยโครงการนี้ มีชื่อว่าฟิตแอนด์เฟท (Fit and Fed) ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยองค์กรที่ทำงาน เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้มีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการร่วมกิจกรรมด้านกีฬา และสันทนาการ

โดยเจ้าชายแฮร์รี ทรงเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมในโครงการมาเป็นปีที่ 4 แล้ว ซึ่งในปีนี้ ทรงร่วมทอดพระเนตรเด็ก ๆ ที่ทำกิจกรรม และทรงช่วยแจกอาหารกลางวันให้กับเด็ก ๆ ในโครงการอย่างเป็นกันเอง นอกจากนั้นยังสอนเด็ก ๆ ให้รู้จักเข้าคิวรออาหารอีกด้วย ขณะที่เด็ก ๆ ได้ถวายตุ๊กตาหมีเท็ดดี้ แบร์ตัวใหญ่ให้พระองค์เป็นที่ระลึกด้วย ซึ่งเจ้าชายแฮร์รี่ตรัสว่า จะให้เป็นของขวัญรับพระโอรส หรือพระธิดาของพระองค์ ที่กำลังจะประสูติในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีนี้