พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

โฆษกทหารแจงงบ "กลาโหม" ยืดได้หดได้ไม่มีนัย

วันที่ 20 ก.พ. 2562 เวลา 15:25 น.

Views

พล.ท.คงชีพ ตันตระวานิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดแถลงแจงการจัดงบประมาณกระทรวงกลาโหม  ยืนยันทุกปีได้รับงบประมาณสอดคล้องกับงบประมาณประเทศ  เช่นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจก็มีการปรับลดลง แต่ในช่วงสิบปีที่ผ่านมางบประเทศเติบโตขึ้น ทำให้งบกระทรวงกลาโหมเติบโตตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7 ของงบประมาณ  การจัดงบประมาณของรัฐบาลชุดนี้ จึงโปร่งใสมากที่สุด ไม่มีนัยยะแอบแฝง ผิดเพี้ยนหรือซ่อนเร้นใด ๆ อีกทั้งยังพร้อมรับความเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพ