ไทยรักษาชาติยื่น 8 ข้อ แจงยุบพรรค

วันที่ 20 ก.พ. 2562 เวลา 16:22 น.

Views

พรรคไทยรักษาชาติ ยื่น  8  ประเด็นเพื่อชี้แจงข้อกล่าวหายุบพรรคต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยระบุว่า

1. พรรคยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข
2. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ ยินยอมให้เสนอพระนามในบัญชีของพรรค
3. พรรคเข้าใจโดยสุจิตรว่าสามารถเสนอพระนามได้
4. เมื่อมีพระราชโองการ พรรคก็แถลงน้อมรับ
5. เชื่อว่าการกระทำของพรรคไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตย
6. คำว่าปฏิปักษ์หมายถึงฝ่ายตรงข้าม แต่การเสนอบัญชีนายกเป็นความประสงค์ของทูลกระหม่อม  พรรคไม่ได้แอบอ้างแต่อย่างใด 
7. กกต.ไม่มีหน้าที่นำพระราชโองการมากล่าวหาว่า พรรคทำผิดกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา 92
และ 8 มติ กกต.เป็นไปโดยมิชอบ

ทั้งนี้ ทางพรรคยังขอให้ศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตให้นำเสนอพยานหลักฐานด้วยเพราะเป็นข้อเสนอที่รุนแรง โดยมีพยานคือกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด และบุคคลภายนอกอีก 4 คน

Tag : เกาะติดเลือกตั้ง2562 ไทยรักษาชาติ ยุบพรรค