พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ฝนฟ้าอากาศ 20 ก.พ.62

วันที่ 20 ก.พ. 2562 เวลา 20:10 น.

Views

ประเทศไทยตอนบน มีอากาศร้อนในกลางวัน และจะมีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่ ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุมไทยตอนบน บริเวณดังกล่าวจึงมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีฝนตกในบางพื้นที่ของภาคอีสานตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง ส่วนลมฝ่ายตะวันตก ยังพัดปกคลุมภาคเหนือ และภาคอีสานตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคใต้และอ่าวไทยมีลมตะวันออกพัดปกคลุม ทำให้มีฝนตกได้ในบางพื้นที่

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศหนาวเย็น กับมีหมอกตอนเช้า อุณหภูมิพื้นราบต่ำสุด 14-21 องศาเซลเซียส ยอดดอยอากาศหนาวจัด ต่ำสุด 5-12 องศาเซลเซียส ส่วนตอนกลางวัน มีอากาศร้อน 32-36 องศาเซลเซียส
ภาคอีสาน ตอนบนของภาค มีอากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิพื้นราบต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียส ยอดภูอากาศหนาว ต่ำสุด 12-15 องศาเซลเซียส ส่วนตอนกลางวันมีอากาศร้อน 34-36 องศาเซลเซียส และมีฝนเล็กน้อยที่นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
ภาคกลาง มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยจะร้อนสุด 35-36 องศาเซลเซียส และมีฝน 10% ของพื้นที่ แถวพระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี และนครสวรรค์
ภาคตะวันออก ฝนตก 10% ของพื้นที่ ตกที่ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ทะเลห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส
ภาคใต้ ฝนตก 10% ของพื้นที่ โดยจะยังตกแถวตอนล่างของภาคที่ตรัง สตูล ยะลา และนราธิวาส อ่าวไทย บริเวณที่มีฝน คลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนทะเลอันดามัน บริเวณห่างฝั่ง คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนเล็กน้อย 10% ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส และจะร้อนสุด 34-36 องศาเซลเซียส

ตอนบนของภาคอีสาน ยังมีอากาศเย็นอยู่ แต่อีสานตอนล่าง อากาศเริ่มร้อน และแล้งขึ้นเรื่อย ๆ จนแม่น้ำหลายสายเริ่มแห้งขอด ชาวบ้านเริ่มขาดแคลนแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค

แม่น้ำลำสะแทดแห้งขอด ชาวบ้านเริ่มขาดแคลนน้ำ จ.นครราชสีมา
สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดนครราชสีมา เริ่มขยายวงกว้างขึ้นโดยเฉพาะแม่น้ำสายหลักอย่าง แม่น้ำลำสะแทด ในตำบลประสุข อำเภอชุมพวง ตอนนี้เริ่มแห้งขอด จนสามารถลงไปเดินได้ ส่งผลกระทบทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน ขาดแคลนแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภค ไปจนถึงขาดแคลนแหล่งน้ำเลี้ยงโค กระบือด้วย

Tag : ฝนฟ้าอากาศ สภาพอากาศในแต่ละภาค สภาพอากาศ สภาพอากาศวันพรุ่งนี้ อุณหภูมิในแต่ละภาค พยากรณ์อากาศ เปรมสุดา สันติวัฒนา