คณะบุคคล ไปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันที่ 20 ก.พ. 2562 เวลา 20:05 น.

Views

ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคล ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ และประชาชน นำแจกันดอกไม้และพวงมาลัย ไปถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน อาทิ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด มหาชน พร้อมคณะผู้บริหาร, ผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก, องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร, ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 9 และผู้บริหาร, ผู้อำนวยการวิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่ พร้อมผู้บริหาร และนักเรียน, สำนักงานตรวจสอบภายใน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, สมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์พร้อมกำลังพล และชมรมแม่บ้านทหารบก พล.ร.2 รอ.

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ลงนามถวายพระพร โรงพยาบาลรามาธิบดี