พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เผยค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 21 ก.พ.นี้ กทม. ปริมณฑล อากาศดี-เหนือเริ่มมีผลต่อสุขภาพ

วันที่ 21 ก.พ. 2562 เวลา 07:03 น.

Views

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น.

พื้นที่ภูมิภาคต่าง ๆ
- ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน                            74 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง                             73 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น                           65 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่                       61 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่                        57 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลต่อสุขภาพ

พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
- ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร       32 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพดี
- ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ       22 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพดีมาก
- ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร                         20 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพดีมาก
- ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร                     20 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพดีมาก
- ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร            18 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพดีมาก

Tag : สนามข่าว 7 สี ฝุ่นละออง ปัญหาฝุ่นละออง ค่าฝุ่นละออง ฝุ่นPM25 ค่าฝุ่นวันนี้