ผู้โดยสารล้นหวั่นแอร์ไลน์ย้ายหนีสุวรรณภูมิ

วันที่ 21 ก.พ. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดเผย ขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยาน หรือสนามบินสุวรรณภูมิ ขณะนี้ว่า เกินขีดความสามารถแล้ว โดยช่วงเวลา 06.00-24.00 น.มีเที่ยวบินให้บริการเฉลี่ย 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมง แม้สายการบินจากจีน จะขอเพิ่มเที่ยวบินอีกวันละ 30 เที่ยวบิน และสายการบินจากอินเดียจะขอเพิ่มเที่ยวบิน ก็ไม่สามารถดำเนินการให้ได้
              
ซึ่งส่วนตัวมองว่า หากสนามบินในประเทศของไทยไม่เพียงพอในการรองรับเที่ยวบินจากต่างประเทศ ก็มีโอกาสที่สายการบินจากประเทศต่างๆ จะย้ายศูนย์กลางการบินจากไทยไปประเทศอื่นในภูมิภาคแทน
              
ทั้งนี้แม้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. จะมีแผนก่อสร้างทางวิ่ง หรือ รันเวย์เส้นที่ 3 ของสนามบินสุวรรณภูมิ แต่เมื่อแล้วเสร็จ ก็ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ เพราะขณะนี้อาคารผู้โดยสารเต็ม ไม่สามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มได้อีก จึงทำให้สนามบินสุวรรณภูมิ เสียโอกาสในการรองรับเที่ยวบินวันละ 34 เที่ยวบินต่อชั่วโมง หรือผู้โดยสารประมาณวันละ 100,000 คน
              
และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาความแออัดภายในสนามบินสุวรรณภูมิ ในระยะเร่งด่วน ทอท. จะประสานไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือ ตม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ ตม. ให้เพียงพอกับจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางเข้าใช้บริการเฉลี่ย 5,400 คนต่อชั่วโมง
              
ส่วนมาตรการรองรับ หากต้องชะลอการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ของสนามบินสุวรรณภูมินั้น จะประสานไปยังสนามบินแห่งอื่น เช่น สนามบินเชียงใหม่และสนามบินเชียงราย ให้เตรียมรองรับเที่ยวบินเพิ่มเติมแทน