จ่อห้ามนำเข้าเนื้อหมูจากสหรัฐฯ

วันที่ 21 ก.พ. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าคณะกรรมการร่วมสหรัฐฯ-ไทย ที่พิจารณาเรื่องการส่งออกเนื้อหมูและเครื่องในของสหรัฐฯ ซึ่งใช้สารเร่งเนื้อแดง "แรคโตพามีน" (Ractopamine) เลี้ยงหมู ได้ประชุมทางไกลกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ โดยไทยยืนยันว่าผลการศึกษาและวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการบริโภคเนื้อหมูและเครื่องในที่มีสารเร่งเนื้อแดงตกค้างตามมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศของโคเดกซ์ (Codex) จะเสร็จตามกำหนดในเดือนมีนาคมนี้ ถ้าผลออกมาว่าการบริโภคหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดงเป็นอันตรายต่อคนไทย รัฐบาลไทยจะไม่อนุญาตให้นำเข้าเนื้อหมูจากสหรัฐฯ โดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ประเทศไทยมีกฎหมายห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงปศุสัตว์และห้ามมีสารเร่งเนื้อแดงตกค้างในอาหารโดยเด็ดขาด หากพบผู้เลี้ยงและผู้ค้าจะมีความผิดตามกฎหมาย ดังนั้นจะยอมให้นำเข้าสินค้าที่มีสารตกค้างได้อย่างไร

ที่ผ่านมา สหรัฐฯ พยายามให้ไทยยอมรับมาตรฐานโคเดกซ์ (หลักเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับอาหารบรรจุเสร็จแช่เย็นเพื่อยืดอายุการเก็บ) ที่กำหนดให้มีสารเร่งเนื้อแดงตกค้างได้ในระดับเล็กน้อย ซึ่งการประชุมคณะกรรมการด้านการค้าและการลงทุนไทย-สหรัฐฯ เมื่อกลางปีที่แล้ว ได้ตกลงตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อเร่งศึกษาเรื่องการส่งออกเนื้อหมูและเครื่องใน ที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงมายังไทยให้เสร็จภายใน 8 เดือน หรือภายในเดือนมีนาคมนี้ โดยตกลงกันว่าหากผลทางวิทยาศาสตร์ออกมาอย่างไร ก็จะปฏิบัติตามนั้น