พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ดีเดย์วันนี้ปล่อยกู้วินรถจักรยานยนต์

วันที่ 21 ก.พ. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือ บสย. เปิดเผยว่าในวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ บสย.เตรียมเปิดตัวโครงการ "รักพี่วิน" ซึ่ง บสย.จะเข้าไปเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อให้ผู้ที่มีอาชีพขับวินจักรยานยนต์รับจ้าง หรือวินมอเตอร์ไซค์ โดยจะมีสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ อาทิ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Bank, ธนาคารออมสิน และธนาคารพาณิชย์ อีก 2-3 แห่ง ร่วมปล่อยสินเชื่อในโครงการ รายละ 50,000 - 200,000 บาท รองรับผู้มีอาชีพวินมอเตอร์ไซค์ที่ลงทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกไว้ราว 200,000 คน และมีการขึ้นทะเบียนเพิ่ม 10-20 % ทุกปี

เบื้องต้นตั้งเป้าหมายในการค้ำประกันสินเชื่อให้กับวินมอเตอร์ไซค์ที่มีหลักแหล่งไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยผู้กู้ต้องประกอบอาชีพวินมอเตอร์ไซค์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยขอกู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน ซึ่งจะช่วยลดภาระค่างวดให้ผู้กู้ได้ เช่น มอเตอร์ไซค์ราคา 40,000 – 60,000 บาท ถ้าผ่อนไป 3 ปี ราคาอาจจะกลายเป็นแสนบาท แต่ถ้ามาขอสินเชื่อโครงการนี้ไปซื้อมอเตอร์ไซค์ จะลดค่างวดผ่อนมอเตอร์ไซค์เหลือ 1,600 - 1,700 บาทต่อเดือนได้ และหากเป็นลูกค้าที่มีประวัติชำระหนี้ดีมากกว่า 1 ปีขึ้นไป อาจได้รับสินเชื่อพิเศษดอกเบี้ยต่ำ อีกต่อหนึ่งด้วย ผู้สนใจก็ไปยื่นลงทะเบียนขอกู้ โดยติดบัตรประชาชน และบัตรประจำตัวผู้ขับวินมอเตอร์ไซค์ไปด้วย